Cercetare

Performanțe școlare

În cel de-al doilea semestru al anului 2009, Mind Lab Brazilia, în parteneriat cu INADE (Institutul de Evaluare şi Dezvoltare Educaţională), a dezvoltat un studiu de cercetare pilot pentru a evalua impactul asupra performantelor scolare la Matematică şi Limba (Reading Comprehension) ca urmare a introducerii Programului Mind Lab în cadrul curriculum-ului lor.

La studiu au participat peste 1000 de elevi din 13 școli (publice și private). Între septembrie şi decembrie, au studiat modulul „Managementul resurselor” (încorporat in curriculum şcolar), în lecţii săptămânale de cate 50 de minute predate de profesorul lor Mind Lab, avand astfel o pondere de 4 % în cadrul curriculumului.

Studiul a utilizat “Item Response Theory” si scara SAEB “National Assessment of Basic Education”. Interpretarea studiului a fost propusă de INADE. Instrumentele de evaluare folosite în această cercetare au fost compuse din examene la matematica si limba – intelegerea unui text – ambele cu aproximativ 30 de întrebări sustinute de elevi pe 2 si 3 septembrie, respectiv 2 si 3 decembrie 2009. Subiectele au fost transmise in plicuri sigilate identificate cu numele fiecarui elev participant iar examenele s-au desfasurat simultan in toate scolile implicate fiind supravegheate de alti profesori ai scolilor decat cei care predau Programul Mind Lab. Rezultatele indică faptul că dezvoltarea medie a competenţelor elevilor în scara SAEB (în trei luni de implementare a programului) au fost mai ridicate cu 100% la matematică şi 20% la intelegerea unui text decât se preconizase pentru acea perioada.

Dezvoltarea medie a competenţelor în scara SAEB la matematică: 231,44 -> 239,97

Creşterea preconizată fără proiect = 4.25

Creşterea cu proiectul = 8.53
Evoluţia atribuita Mind Lab = 100%

Dezvoltarea medie a competenţelor în scara SAEB la intelegerea unui text: 209,00 -> 213,49
Creşterea preconizată fără proiect = 3.75

Creşterea cu proiectul = 4.49
Evolutia atribuita Mind Lab = 20%

Scară SAEB constă patru nivele de competenţă: Sub Basic, Basic, Satisfacator şi
Avansat. Graficele de mai jos arată ponderea elevilor în fiecare din aceste niveluri de performanţă înainte şi după trei luni de lecţii Mind Lab:

Tabelele de mai sus arată modificarea ponderei elevilor pe nivelele de performanta, intre cele doua evaluari. Este de observat faptul ca ponderea elevilor din nivelul “Advanced” si “Adequate” a crescut, scazand totodata ponderea elevilor in nivelul “ Basic” si “ Below Basic”.