Cursuri pentru copii

CURSURI PENTRU GRĂDINIȚĂ 

Concepte de baza in gândire (1 semestru):

Abilități matematice de bază; Ințelegerea unei informații, capacitatea de a fi atent, obiective, reguli, limite; Lucrul în echipă, depășirea gândirii egocentrice; Importanța simțurilor în gândire și tragerea concluziilor; Percepție vizuală, abilități de memorare.

Un obiectiv comun (1 semestru):

Cooperarea, un grup cu un obiectiv comun; Comunicare și lucru în echipă; Cooperare și responsabilizare reciprocă; Abilitatea de a lucra cu alții, de a accepta ajutor; A fi de încredere.

Potrivirea trăsăturilor (1 semestru):

Acuratețe și atenție la detalii, respect reciproc; Importanța de a lucra cu o metodă; Trăsături vizibile, trăsături ce nu pot fi observate; Orientarea spațială, transpunere din concret în abstract; Planificare în rezolvarea de probleme

Natura grupurilor (1 semestru):

Asemănător și diferit, grupuri, excepții; Caracteristici, sortare și clasificare, tehnici; Percepție vizuală, organizarea informației; Obiectiv comun, cooperare, concesii; Ajutorul reciproc, lucrul în echipă.

CURSURI PENTRU ȘCOALĂ

Caietele de lucru sunt disponibile doar pentru modulele adresate școlarilor și conțin regulile jocurilor parcurse, exerciţii de verificare a strategiilor şi conceptelor învăţate,  exerciţii despre modul de aplicare în viaţa de zi cu zi a celor învăţate, dicţionarul conceptelor de gândire.

Managementul și analiza datelor (1 semestru):

Obținerea de informații punând întrebări; Luarea în considerare a mai multor surse de informații; Coordonate, orientare și navigare; Limitări și constrângeri; Concentrarea atenției, memoria vizuală.

Abilități logice în gândire (1 semestru):

Concepte matematice de bază; Orientarea spațială; Învățarea din greșeli; Importanța unui plan în rezolvarea problemelor; Importanța memoriei,  memorie vizuală si auditivă.

Forțe unite (1 semestru):

Grup, excepția și atributul comun; Importanța unitații grupului; Obiectiv comun, cooperare, compromis; Ajutorul reciproc, cooperare

Să ne gândim bine (1 semestru):

Creșterea șanselor; Calcule precise, ordinea corectă; Impulsivitate și luare de decizii; Identificarea amenințărilor.

Să punem întrebări (1 semestru):

Abilități de adresare a întrebărilor; Importanța colectării corecte a informației; Deducție logică, învățarea din greșeli; Planificare flexibilă.

Strategii avansate (1 semestru):

Prioritați, urgent, important; Obligații și investiție pe termen lung; Metode avansate de rezolvare a problemelor; Retragerea strategică, inițiativă, sacrificiu.

Rezolvarea problemelor (1 semestru):

Definirea problemelor, planificarea rezolvării; Obiective primare, obiective secundare; Metode de a ne rezolva organizat problemele; Evitarea problemelor, risc calculat.

Planificarea pas cu pas (1 semestru):

Importanța menținerii ordinii corecte; Planificare și tehnici de așezare în ordine; Abilitați de observare și planificare în avans; Acționarea în condiții nesigure.

Analiza informațiilor (1 semestru):

Acumulare sistematică de informații; Verificarea informațiilor, ancore; Folosirea corectă și eficientă a informațiilor; Comunicarea verbală si non-verbală.

Managementul resurselor (1 semestru):

Managementul resurselor limitate; Planificarea pe termen scurt și pe termen lung; Alocarea eficientă a resurselor; Gândirea creativă.