Formare cadre didactice

Formarea cadrelor didactice care implementează programul Mind Lab pentru copii este gratuită.

Cadrele didactice sunt invitate să participe periodic la sesiuni de formare necesare predării cursurilor pentru copii, beneficiind totodată de materialele didactice, manualele profesorului si suport educational continuu pentru implementarea programului Mind Lab.

Centre de formare:

București – Str. Carol Davila, nr 34,et 2, ap 9, sector 5; tel: 021 4110117

Sibiu – persoana de contact: Florin Petrut 0723 288 327

Timișoara – Str. Surorile Martir Caceu, nr. 7, ap. 1; persoana de contact: Ioana Stefan 0722 339 226

Iași – persoana de contact: Alina Niculita 0751 046 218

Atentie! Mind Lab este un program cu licentă. Predarea Programului Mind Lab se poate face numai prin colaborare directă cu reprezentantul Mind Lab in Romania.