Baze teoretice

Metoda Mind Lab este construită pe baze teoretice solide şi derivă din ideile şi studiile unor savanţi şi cercetători moderni de renume, printre care:

Filosoful John Dewey, care a recunoscut încă din secolul al XX-lea nevoia urgentă de a transforma educaţia într-o practică democratică. În lucrarea sa “Teoria constructivistă”, Dewey a susţinut că elevul trebuie să fie plasat în centrul procesului de învăţare şi trebuie să aibă posibilitatea să înveţe din experienţă şi nu doar din resurse teoretice şi academice. Dewey a văzut în joc un instrument excepţional de educaţie pentru atingerea acestui obiectiv;

Profesorul Reuven Feuerstein, care a explorat metoda educaţională consacrată de “Îmbogăţire instrumentală” şi conceptul esenţial de “Învăţare mediată”. Feuerstein subliniază rolul central al activităţii de predare a proceselor cognitive (în opoziţie cu predarea conţinuturilor teoretice) cu ajutorul intermedierii şi asigurării unui mediu favorabil; acest principiu a fost adoptat şi aplicat de Grupul Mind Lab;

Profesorul Howard Gardner, care a dezvoltat teoria “Inteligenţelor multiple”. Această teorie descrie diferenţele foarte mari dintre talentele şi stilurile de învăţare ale indivizilor – şi în consecinţă, abordările flexibile de predare care trebuie aplicate astfel încât învăţarea să fie eficientă pentru fiecare copil;

Profesorul David Perkins, care a subliniat în lucrările sale nevoia de predare a proceselor cognitive şi a evidenţiat procesele legate de înţelegere şi transfer – concepte centrale ale filosofie Grupului Mind Lab;

Profesorul Robert Sternberg, ale cărui studii au analizat ideea de “Inteligenţe de succes” – exprimarea şi aplicarea concretă a inteligenţei în situaţiile oferite de viaţa reală (în opoziţie cu testele standard de inteligenţa).