Obiectivele Mind Lab

Conștientizarea proceselor cognitive este esenţială pentru dezvoltarea personală în fiecare etapă a vieţii. Metoda Mind Lab, utilizând metode meta-cognitive unice, accentuează gândirea organizată și reflexivă care intensifică utilizarea proceselor raţionale asigurând progresul constant al elevilor.

Deprinderea abilitatilor cognitive În era contemporană a tumultului de informaţii, se pune din ce în ce mai mult accent pe importanţa abilităţilor cognitive de bază. Metoda Mind Lab exersează și dezvoltă o gamă largă de astfel de abilităţi: strategii de rezolvare a problemelor, modele de luare a deciziilor, planificare, procese de investigare, managementul informaţiilor şi datelor, gândirea logică şi matematică, abilităţi de comunicare şi multe altele.

.

Inteligența emotională și abilități socialeExperienţa jocului este un instrument stimulant extraordinar de dezvoltare a inteligenţei emoţionale şi sociale. Aceasta ne obligă să înfruntăm situaţii care impun cooperarea şi competiţia, situaţii în care pierdem sau câştigam, situaţii care ne aduc succesul sau eşecul. În plus, experienţa jocului ne consolidează capacitatea de a ne administra şi controla emoţiile, de a recompensa, de a ne spori hotărârea, perseverenţa şi autodisciplina.

Transferabilitate Interdisciplinară – Aplicarea într-un domeniu a cunoştinţelor şi abilitaţilor însuşite într-un alt domeniu este considerată de mulţi cercetători drept una din cele mai importante abilităţi de învăţare. Metoda unică de predare Mind Lab pune bazele multor aspecte din viaţa noastră. Prin aceasta metodă, copiii îşi dezvoltă capacitatea de a identifica legături între diferite domenii ale gândirii şi activităţii oamenilor, iar acest lucru le facilitează transferul cunoştinţelor şi aplicarea lor în alte domenii.